Co to jest jamista mózgu, jakie są przyczyny patologii, algorytm leczenia

Uderzenie

Z artykułu poznasz cechy jaskiniaka mózgu, przyczyny występowania, powikłania, cechy leczenia, diagnostykę, profilaktykę.

Jama mózgu to łagodny guz naczyniowy mózgu, który tworzy ubytki wypełnione krwią lub skrzepy krwi, które są wyłączone z krążenia ogólnego.

Informacje ogólne

Cavernoma to łagodny proces w mózgu, który atakuje ściany naczyń krwionośnych i tworzy guz. Wypełnieniem ubytków może być skrzeplina lub krew, która nie ma dostępu do ogólnego przepływu krwi. Innym nowotworem mózgu jest naczyniak krwionośny. Jest reprezentowany przez kulę naczyń krwionośnych. Nowotwór jest otoczony nerwami, ma nierówną powierzchnię o niebieskawym kolorze, może składać się z żółtych wtrąceń w miejscu krwotoku.

W przypadku jamistych i naczyniaków przerzuty nie są charakterystyczne. Wielkość węzła sięga 5 cm Choroby nie nabierają złośliwego charakteru onkologicznego. Patologia jest rzadka. Wśród nowotworów mózgu w populacji światowej odnotowano 0,5% przypadków próchnicy.

Choroba jest wrodzona, trudna do zdiagnozowania. Zwykle ludzie nie są świadomi patologii głowy. Według ICD-10 łagodny guz mózgu i ośrodkowego układu nerwowego ma kod D33. Jamnik żyły wrotnej jest wrodzoną anomalią. Choroba często wywołuje zakrzepicę z zapaleniem głowy. Najmniej powszechna jest patologia naczyniowa rdzenia kręgowego. Niektóre objawy są podobne do mózgowych.

Przyczyny patologii

Dokładne przyczyny jaskiniaka są nadal badane przez onkologów. Większość lekarzy uważa, że ​​guz typu jamistego jest patologią wrodzoną. W wyniku uszkodzenia wirusowego ciała kobiety we wczesnych stadiach rozwoju płodu może wystąpić malformacja naczyniowa. Jeśli w trakcie układania układu krążenia wirusy infekują swoje tkanki, rozwija się martwica naczyń. Występuje tworzenie się splotów naczyń krwionośnych i jam.

Czynniki, które wpłynęły na jego powstanie, łączy się z jaskiniakiem:

 • Ciąża obciążona patologiami infekcyjnymi i wirusowymi.
 • Przedwczesne porody.
 • Poważny uraz porodowy.
 • Przedwczesne starzenie się łożyska.
 • Palenie i picie napojów alkoholowych w czasie ciąży.

W przypadku wykrycia patologii u chorego pacjenta można rodzić tylko przy pomocy cięcia cesarskiego.

Z jaskiniakiem wiąże się nie tylko czynnik dziedziczny. Naczyniak jamisty może rozwinąć się we wszystkich grupach wiekowych:

 • Z powodu urazowego uszkodzenia mózgu.
 • Na tle zwiększonej ekspozycji na promieniowanie.
 • Z powodu procesów zakaźnych i zapalnych w mózgu.
 • Wraz ze spadkiem odporności pod wpływem poważnych chorób.

Odmiany choroby

Lokalizacja jaskiniaka wywołuje różne objawy i przebieg choroby. Anginous cavernoma może wpływać na tkankę wzgórza, tułowia, jąder podkorowych, móżdżku itp. Na przykład: Najbardziej złożona postać choroby znajduje się w pniu narządu. Kiedy pień jest uszkodzony, prawie niemożliwe jest znalezienie podejścia do guza. Ten oddział jest wrażliwy i odpowiada za ważne funkcje życiowe: bicie serca, oddychanie, głód i sytość. Nowotwór wywołuje drgawki, omdlenia, a przy krwawieniach zagraża życiu człowieka.

Przy jamie móżdżku rozwijają się zaburzenia mowy i ruchu. Patologia występuje u 8% pacjentów z guzem naczyniowym. Pacjentowi trudno jest poruszać się w przestrzeni, zaburzona jest koordynacja, zauważane są nienaturalne postawy głowy i ciała, mowa staje się niezrozumiała dla innych, pacjentowi trudno jest kontrolować ręce, brać małe przedmioty.

Cavernoma mózgu często znajduje się w górnej części narządu. Guz występuje w okolicy ciemieniowej, czołowej i potylicznej. Dotyczy to również płata skroniowego. Zmiany czołowe charakteryzują się problemami z pamięcią, nagłymi zmianami nastroju od głębokiej rozpaczy do całkowitego szczęścia, nieczytelną lub zagubioną mową, nierównym i nieczytelnym pismem.

W przypadku guza prawego płata osoba staje się nadpobudliwa, stale w dobrym nastroju. Pacjent nie jest świadomy swojej pozycji i wpływu nowotworu na zdrowie. Łagodny proces płata skroniowego wpływa na analizatory dźwięku. W przypadku nowotworu lewego płata skroniowego osoba nie odbiera dźwięku. Słowa wypowiedziane przez siebie nie są wychwytywane przez mózg, dlatego pacjent jest wielokrotnie powtarzany. Kiedy guz znajduje się po prawej stronie, dźwięk nie jest filtrowany, osoba nie rozróżnia dźwięków i głosów.

Rozwój guza w płacie ciemieniowym mózgu charakteryzuje się spadkiem aktywności umysłowej i inteligencji. Guzy dławicowe to pojedyncze i liczne węzły. Leczenie pojedynczych zmian polega na ich usunięciu. Mnogość jamistych rozciąga się na obie półkule. Występuje z dziedzicznym typem choroby. Nie można usunąć.

Objawy i objawy kliniczne

Objawy tej choroby zależą od lokalizacji tworzenia się naczyń. Pierwszym objawem może być napad padaczkowy z zaburzeniem neurologicznym..

Objawy objawiają się obecnością:

 • bóle głowy, które są łagodne w początkowej fazie rozwoju, chociaż okresowe, ale wraz z rozwojem choroby bóle stają się silniejsze, a leki nie pomagają;
 • napady drgawkowe mające postać epilepsji;
 • szum w uszach lub dzwonienie w głowie;
 • niepewny chód, zawroty głowy, a także upośledzona koordynacja i aktywność ruchowa;
 • zaburzenia dyspeptyczne w postaci wymiotów i nudności;
 • pojawienie się osłabienia kończyn, a także drętwienia i paraliżu;
 • dysfunkcje wzroku, mowy i słuchu, a także zaburzenia pamięci, uwagi i pojawianie się zagmatwanych myśli.

Manifestacja objawów zależy od lokalizacji guza. Guz naczyniowy pojawia się w górnych częściach mózgu u 80% pacjentów, w móżdżku - u 8%, a resztę w rdzeniu kręgowym.

Objawy w zależności od lokalizacji guza:

 • Płat skroniowy - zaburzenia słuchu i mowy. Pacjent nie rozpoznaje głosów przyjaciół.
 • Płat czołowy - pogarsza się pamięć, pacjent nie jest w stanie wykonywać drobnych ruchów, zmienia się też pismo ręczne. Możliwa jest okresowa apatia i depresja lub odwrotnie, nieadekwatność i euforia. Pogorszenie mowy (może wystąpić zubożenie słownictwa lub nadmierna gadatliwość).
 • Okolica ciemieniowa - występuje zaburzenie intelektualne.
 • Móżdżek - niestabilny chód, zaburzenia mowy i dziwne ruchy (skręty głowy, dziwne postawy i zgięcia).

Diagnostyka

Przed leczeniem konieczne jest potwierdzenie diagnozy i określenie cech patologii. Aby to zrobić, zastosuj:

 • Elektroencefalogram. Metoda pozwala ocenić biopotencjał mózgu. W obecności guza lub torbieli obserwuje się zmiany impulsów.
 • MRI. Z jego pomocą znajduje się nie tylko jamistość, ale także ustalane są jej cechy..
 • Angiografia. Służy do badania stanu naczyń krwionośnych.

Dodatkowe metody badawcze to badania krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego.

Szczegółowe badanie krwi pozwala wykryć proces zapalny w organizmie. Za pomocą nakłucia określa się, czy w strukturach mózgu występują krwotoki. Wszystko to pozwala dokładnie ocenić stan pacjenta i wybrać strategię leczenia.

Algorytm leczenia - zalecenia europejskie

Radiochirurgia stereotaktyczna jamisty mózgu

Zastosowanie radiochirurgii w leczeniu pacjentów z jamami ustnymi jest kontrowersyjne. Biorąc pod uwagę duże ryzyko operacyjne u chorych z głębokimi jamistymi jamami, analogicznie do skutecznego leczenia radiochirurgicznego wad rozwojowych tętniczo-żylnych, zaproponowano radiochirurgię..

Podstawowym celem leczenia radiochirurgicznego powinno być znaczne zmniejszenie ryzyka krwotoku, zwłaszcza po dwuletnim okresie utajenia. Termin ten pochodzi z doświadczeń radiochirurgicznego leczenia malformacji tętniczo-żylnej (ABM). Jednak w przeciwieństwie do malformacji tętniczo-żylnej (ABM), rezonans magnetyczny ani angiografia nie mogą służyć do oceny ryzyka krwotoku, a konkretne ramy czasowe ostatecznej oceny wyników leczenia są nieznane..

W szczególności leczenie nożem gamma może prowadzić do powikłań neurologicznych spowodowanych martwicą popromienną lub krwotokiem po leczeniu, odnotowano nawet zgony. W przeciwieństwie do optymistycznych wyników kilku badań sugerujących, że radiochirurgia stereotaktyczna małych, głęboko położonych jam może być lepsza od resekcji mikrochirurgicznej, ostatnie publikacje jasno wykazały, że radiochirurgia stereotaktyczna wydaje się być niewystarczająca do zapobiegania krwotokom z jam jamistych..

Przygotowanie przedoperacyjne, wskazania do zabiegu

Podział wad rozwojowych jamistych na zmiany nadnamiotowe (a także móżdżkowe) i pnia mózgu jest przydatny w codziennej praktyce klinicznej, ponieważ występują istotne różnice w obrazie klinicznym tych podgrup..

Wskazania do operacji ubytków nadnamiotowych (i móżdżkowych) u młodych pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych objawami mogą budzić wątpliwości. Jednak ze względu na skumulowane ryzyko krwotoku lub wzrost deficytu neurologicznego w czasie, wymagane jest indywidualne podejście..

Bardziej problematyczne jest pokonanie obszarów korowych i podkorowych, obszarów funkcjonalnie ważnych, takich jak zwoje podstawy i wzgórze, lub zlokalizowanych w trzeciej komorze, ciele modzelowatym i zakręcie obręczy, przyokomorowo, a także głęboko w płacie skroniowym. Jednak ostatnie publikacje wykazały, że zmiany chorobowe we wszystkich tych lokalizacjach można również usunąć bezpiecznie i z akceptowalnymi wynikami. Jamajaki pnia mózgu stanowią 9-35% wszystkich jamistych. Ta podgrupa jest szczególnie interesująca.

Krwotok z tych jam występuje 30 razy częściej niż w jakiejkolwiek innej lokalizacji. Ze względu na swoją lokalizację krwotok może prowadzić do poważnych deficytów neurologicznych. Jamniki pnia mózgu stanowią wyzwanie, ponieważ są znacznie trudniejsze do usunięcia niż w innych miejscach.

Warunki i cele operacji jaskiniaka mózgu

W czasie operacji ważną rolę odgrywają następujące czynniki: obecność lub brak krwotoku, obecność lub brak nieuleczalnych napadów, efekt masowy krwotoku i stan kliniczny pacjenta. Ze względu na dużą zmienność tych czynników nie ma jednolitych zaleceń, a każdy przypadek kliniczny wymaga indywidualnego podejścia. Cele operacji podano poniżej.

Cele chirurgiczne:

 • Zapobiegaj ponownemu krwotokowi, co oznacza całkowite usunięcie patologicznego ogniska.
 • Aby zminimalizować uszkodzenia otaczającego normalnego miąższu, co oznacza opracowanie specjalnego i indywidualnego podejścia do każdego pacjenta.
 • Aby zachować współistniejące anomalie żylne (które są powszechne i można je zdiagnozować za pomocą MRI i angiografii).

Planowanie neuronawigacji

Metoda chirurgiczna obejmuje precyzyjne przedoperacyjne planowanie dostępu chirurgicznego w oparciu o neuroobrazowanie, a także wykorzystanie metod technicznych, takich jak neuronawigacja i metody elektrofizjologiczne (patrz poniżej).

Precyzyjne planowanie, orientacja śródoperacyjna, lokalizacja anatomicznych punktów orientacyjnych oraz zachowanie ważnych struktur jest istotną kwestią w chirurgii mózgowo-jamistych wad rozwojowych. Systemy nawigacji mogą pomóc w usuwaniu jam mózgowych.

Neuronawigacja przyczynia się do określenia idealnego wektora dostępu, optymalnego wyboru kraniotomii, która następnie minimalizuje urazy kory, pomaga zrozumieć anatomię i prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa operacji. Neuronawigacja dostarcza informacji naprawdę przydatnych dla chirurga do orientacji przedoperacyjnej w anatomii, planowania i modelowania dostępu chirurgicznego, nawigacji śródoperacyjnej, zachowania ważnych struktur nerwowo-naczyniowych i oceny granic ewentualnej resekcji.

Śródoperacyjne USG może służyć jako alternatywa lub uzupełnienie standardowej neuronawigacji. Obecnie aktywnie wykorzystuje się również śródoperacyjne badania CT lub MPT. Cechy ultrasonografii to elastyczność i łatwość użycia. Jednak śródoperacyjny obraz ultrasonograficzny ma zwykle słaby sygnał. Jego użycie, zwłaszcza w połączeniu z systemem neuronawigacyjnym, może być szczególnie przydatne w przypadku dostępu przez bruzdę. Jednak nawet przy nowoczesnym sprzęcie i wysokiej rozdzielczości rozdzielczość przestrzenna tej metody nie jest wyższa niż rezonansu magnetycznego.

Chirurgiczne podejścia do jamistego mózgu

Do powodzenia całej operacji niezbędne jest podejście chirurgiczne wymagane w celu usunięcia jamistego. Większość autorów preferuje podejście operacyjne w zależności od relacji między jamistym a opuszką miękką lub wyściółką mózgu..

W przypadku większości jamistych nadnamiotowych stosuje się prostą kraniotomię, która powinna zapewnić wystarczającą wizualizację zabiegów mikrochirurgicznych. W przypadku zmian głębokich nie zawsze wystarczające są metody standardowe, takie jak skrzydłowe, środkowo-podpotyliczne, retromastoidalne lub podskroniowe.

Specjalnie zaprojektowane metody mogą przynieść wiele korzyści, zwłaszcza w przypadku złożonych i głęboko położonych jamistości. Na przykład dojście podpotyliczne pośrodku jest jednym z najczęściej stosowanych w celu uzyskania dostępu do jamistych pnia mózgu. Chociaż większość neurochirurgów zaleca podejście między ciałem migdałowatym z zachowaniem anatomicznej integralności robaka móżdżku, wielu nadal stosuje rozwarstwienie robaka, aby dostać się do jamy czwartej komory.

Jednak przecięcie dolnej części robaka może poważnie zakłócić chód, dlatego zaleca się stosowanie podejścia między guzikami, które zapewnia wystarczający widok na dno czwartej komory we wszystkich przypadkach. W przypadku zmian zlokalizowanych od gardła i bocznie w moście lub śródmózgowiu, często wystarczający jest dostęp podskroniowy przezskroniowy z zachowaniem nerwu blokowego.

Śródoperacyjne monitorowanie elektrofizjologiczne

Neuromonitoring śródoperacyjny zyskał na znaczeniu zwłaszcza w przypadku głęboko położonych jam (w pniu mózgu i zwojach podstawy mózgu). W takich przypadkach zwykle stosuje się monitorowanie motorycznych potencjałów wywołanych (MEP), ciągłe monitorowanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych (SSEP) i słuchowych potencjałów wywołanych (EVP)..

Krytyczne zmiany w SSEP definiuje się jako spadek amplitudy o ponad 50% lub opóźnienie przewodzenia o ponad 10% lub wzrost centralnego czasu przewodzenia o ponad 1,0 ms. Ponadto za krytyczne uznano zmniejszenie amplitudy fal SVP III, IV lub V o ponad 50% i / lub zwiększenie opóźnienia piątego piku z różnicą opóźnienia międzyszczytowego (P5-P1) większą niż 1 ms. Dodatkowo w celu określenia bruzdy centralnej podczas zabiegu operacyjnego dla jam umiejscowionych w zakręcie przed- i zaśrodkowym można zastosować metodę odwrócenia fazy.

Technika preparowania jamistego mózgu

Wraz z precyzyjną lokalizacją i optymalnym nacięciem kory, technika dysekcji może znacząco wpłynąć na wynik operacji. Określenie złogów hemosyderyny na powierzchni mózgu może pomóc chirurgowi w wykonaniu dokładnego nacięcia w korze; jednakże w przypadku zmian podkorowych lub głębokich powierzchnia mózgu może nie ulec zmianie. W takich przypadkach, aby zdecydować, gdzie wyciąć korę mózgową i gdzie można otworzyć rowki, aby uzyskać dostęp do zmiany, stosujemy neuronawigację, ultrasonografię (w połączeniu z danymi kontroli elektrofizjologicznej).

Po ustaleniu lokalizacji jaskiniaka konieczne jest ścisłe oddzielenie zmiany od zdrowego miąższu. Za pomocą koagulacji bipolarnej i mikroskopów wyłączane są małe naczynia zasilające i drenażowe. Wymagane jest duże powiększenie i cienkie szczypce bipolarne o niskim natężeniu prądu (w celu ograniczenia propagacji prądu do zdrowych tkanek), zwłaszcza w głębokich jamach. Należy zachować towarzyszące wady żylne.

Małe jamiaki można zwykle zmniejszyć i usunąć w jednym bloku. Po usunięciu jaskiniaka konieczne jest zbadanie resztkowej jamy, aby wykluczyć pozostałości zmiany. Zastosowanie laserów do jamistości pnia mózgu, jak opisano ponad dziesięć lat temu, nie spotkało się z powszechną akceptacją. Poniżej znajdują się trzy zasady, które są ogólnie akceptowane w chirurgii jamistej.

Zalecenia dotyczące leczenia operacyjnego:

 • Całkowite usunięcie zmiany.
 • Unikaj uszkodzeń związanych z żylnymi malformacjami.
 • Pozostaw otaczające obszary hemosyderyny i glejozy nienaruszone w jamach pnia mózgu i usuń tę warstwę w padaczce podkorowej.

Wyniki pooperacyjne, powikłania, niepełnosprawność i śmiertelność

Określenie wyników leczenia operacyjnego ubytków próchnicowych jest zagadnieniem złożonym. Pomimo jasno sprecyzowanych celów operacji, o której mowa powyżej, nie ma metody, która zapewniłaby całkowite wyleczenie jamistych wad rozwojowych, które mogą pojawić się nawet po całkowitym usunięciu.

Nawet metody MRI o wysokiej rozdzielczości nie mogą w 100% udowodnić całkowitego usunięcia zmiany, a tym samym wyeliminować ryzyko krwotoku. Ponadto sama operacja może powodować różne skutki uboczne, które mogą utrzymywać się lub stopniowo zanikać. Stan po zabiegu może być taki sam jak przed zabiegiem, z poprawą lub nawet pogorszeniem objawów neurologicznych.

Niektórzy pacjenci w latach 80-tych (kiedy chirurdzy na całym świecie mieli niewielkie doświadczenie z jaskiniami) cierpieli z powodu poważnych powikłań, ale wyniki znacznie się poprawiły z czasem. Ostatnio, nawet w przypadku głębokich zmian chorobowych (pnia mózgu lub zwoje podstawy), wyniki są na ogół doskonałe, z minimalnymi lub praktycznie żadnymi powikłaniami chirurgicznymi.

Przypadki pogorszenia są zwykle związane z obrzękiem obszarów krytycznych (pnia mózgu), miąższu i obejmują różne stopnie oftalmoplegii międzyjądrowej, pogarszające się niedowład połowiczy, uszkodzenie nerwu twarzowego lub odwodzącego, porażenie wzroku, drętwienie twarzy i / lub kończyn, dysfagię, dyzartria, ataksję chodu i itp. W większości przypadków dysfunkcja neurologiczna ustępuje całkowicie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy po operacji.

Zachowawcze leczenie jamistego mózgu bez operacji

Pacjenci z ustaloną diagnozą ubytku jamistego mózgu bez krwotoku, drgawek lub innych specyficznych objawów są kandydatami do obserwacji klinicznej i ponownej oceny.

Leczenie nieoperacyjne może być najlepszą opcją dla pacjentów ze zmianami „przypadkowymi”, zazwyczaj gdy wada jest zlokalizowana głębiej niż obszary funkcjonalne mózgu lub u pacjentów z wieloma zmianami, w tym z już usuniętymi wadami. U pacjentów z napadami padaczkowymi wskazane jest leczenie farmakologiczne. Nie zalecamy przepisywania aspiryny pacjentom z jamą jamistą.

Przeciwwskazania

W przypadku jaskiniaka, podobnie jak w przypadku innych patologii związanych z naczyniami krwionośnymi, określone są pewne ograniczenia dla pacjentów. Cavernoma mózgu, którego przeciwwskazaniami są masaż, rozgrzewka, zabiegi fizjoterapeutyczne w miejscu powstania guza, nie mogą być samoleczeniem. Nieprawidłowe i niepiśmienne podejście do terapii pogarsza sytuację i może wywołać pęknięcie naczyń i krwotok, co jest niezwykle niebezpieczne. Pacjentom zaleca się ciągłe monitorowanie naczyniaka krwionośnego w dynamice, aby nie przegapić jego progresji i zapobiec możliwym powikłaniom w czasie.

Czy jaskiniak może przekształcić się w raka?

Naczyniak jamisty nie jest nowotworem złośliwym. Prawdopodobieństwo przekształcenia się w guz nowotworowy jest bardzo niskie..

Jest to możliwe tylko wtedy, gdy choroba onkologiczna jest na zaawansowanym etapie, kiedy zaczynają się tworzyć przerzuty. Zdarza się to bardzo rzadko. Dlatego nowotwory jamiste nie są leczone lekami przeciwnowotworowymi..

Możliwe komplikacje

Niebezpieczeństwo jaskiniaka polega na jego powikłaniach. Zależą od tego, gdzie się znajduje i jak duży jest. Brak leczenia może prowadzić do procesów zapalnych i zmian dystroficznych w dotkniętym obszarze, co może powodować:

 • krwotok;
 • pęknięcie naczyń krwionośnych;
 • pojawienie się nowych naczyniaków jamistych;
 • słabe krążenie w uszkodzonym obszarze;
 • głód tlenu;
 • śmierć.

Ale ta choroba nie zawsze prowadzi do takich komplikacji. W przypadku braku niekorzystnych czynników zewnętrznych nowotwór nie rośnie i nie ma efektu patologicznego.

Niektórzy pacjenci żyją z jaskiniakiem przez całe życie bez dyskomfortu i nie wiedząc o tym. Dlatego trudno przewidzieć, jak się rozwinie..

Nie mniej trudno jest przewidzieć wyniki leczenia chirurgicznego. Chirurgiczne usunięcie jaskiniaka pomaga pozbyć się większości objawów choroby, ale wymaga to leczenia regeneracyjnego.

Profilaktyka i rokowanie

Jeśli rozpoznanie postawiono przed wystąpieniem powikłań (pęknięcie naczyń lub krwotok), rokowanie jest dość korzystne. Pacjenci szybko wracają do zdrowia i wracają do normalnego życia. W przypadku jaskiniaka mózgu niestety zapobieganie jest niemożliwe, ponieważ diagnoza jest wrodzona, można tylko zapobiec konsekwencjom.

Dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym możliwa jest identyfikacja choroby na wczesnym etapie rozwoju oraz eliminacja wad rozwojowych jamistych, co zapobiega wystąpieniu powikłań (krwotok i śmierć).

Cavernoma mózgu: przyczyny, objawy, leczenie

Nowotwory o różnej lokalizacji są dziś bardziej istotne niż kiedykolwiek. Czujność onkologiczna stawia się na pierwszym miejscu nie tylko dla lekarzy zajmujących się faktycznym leczeniem i diagnostyką nowotworów, ale także dla lekarzy o szerszym profilu - terapeutów, chirurgów, neurologów, a nawet dentystów. Nowotwory mogą być złośliwe, a wtedy są niebezpieczne ze względu na swoje konsekwencje: przerzuty w całym organizmie i pułapki metaboliczne, prowadzące do wyniszczenia i śmierci pacjenta. Ponadto guzy są łagodne. Należą do nich guzy naczyniowe. Jamnik mózgu jest jednym z nich, obok naczyniaka krwionośnego, naczyniaka. Zostaną omówione.

Ogólne koncepcje dotyczące jamistek i ich przyczyny

Centralny układ nerwowy może być substratem do powstania wielu różnych nowotworów: glejaków, gwiaździaków, rdzeniaków. Ale oprócz formacji nowotworowych rozwijających się z komórek tkanki nerwowej, mózg może być dotknięty guzem pochodzenia naczyniowego, ponieważ łożysko naczyniowe dostarcza krew do wszystkich narządów ludzkiego ciała.


Naczyniak krwionośny to nowotwór komórek śródbłonka. Zwykle wiąże się z ogólnym przepływem krwi. Na zewnątrz wygląda jak powiększona formacja naczyniowa, tętniak. Naczyniak jamisty (lub jamisty) to rodzaj formacji naczyniowej, która składa się z kilku jam naczyń o cienkich ścianach. Zazwyczaj te komory różnią się rozmiarem, rozmiarem i objętością. Ale ich główną cechą jest to, że są wyraźnie oddzielone od miąższu mózgu, który je otacza..

Naczyniak jamisty to guz, który nie ma wyraźnego organicznego i funkcjonalnego związku z ogólnym przepływem krwi. Jednak w pobliżu znajduje się zwykle tętnica lub żyła, zwykle również zdeformowana jak tętniak. To ona jest źródłem ukrwienia. Dlatego naczyniaki wypełniają się krwią i mogą w pewnych warunkach powodować krwotok..

Wśród powodów, neurolodzy i onkolodzy są bardziej preferowani do rozpoznawania genetycznie uwarunkowanej wady. Odkryto już geny odpowiedzialne za tę patologię. Teoria zapalna również nie traci dziś na aktualności..

Wielkość guzów, ich częsta lokalizacja.

Podobnie jak wiele formacji nowotworowych (łagodnych), naczyniaki i naczyniaki krwionośne są wykrywane przypadkowo po przeprowadzeniu badań diagnostycznych, czasami nie tylko dotyczących poszukiwania guzów. Ale dotyczy to tylko małych guzów jamistych. Jeśli edukacja osiągnie znaczną objętość, przejawia się w innej klinice.

Dla lokalizacji w mózgu bardziej charakterystyczne jest występowanie naczyniaków krwionośnych o promieniu 1,0-1,5 cm, ale są też mikroskopijne skupiska komórek nowotworowych i raczej masywne guzy (olbrzymie). Ale tych ostatnich trudno przeoczyć podczas wykonywania nawet prostej radiografii. Duże jamiaki są niebezpieczne w swoich konsekwencjach - krwotok do tkanki mózgowej. Po zabiegu wielkość nowotworów maleje.

Rzadziej stwierdzeniem paraklinika może być jamistak pnia mózgu. Wśród okolic tylnego dołu czaszki jest to najczęstsza lokalizacja procesu nowotworowego. Po uszkodzeniach kory półkul jaskiniaka ta lokalizacja z pewnością zajmuje drugą pozycję. Około 1/10 wszystkich guzów jamistych (naczyniaki krwionośne i naczyniaki) zajmują jamiste móżdżku. W tym przypadku robak jest dotknięty znacznie rzadziej niż komórki nerwowe półkul narządu. Ponadto ze względu na anatomiczną bliskość półkul móżdżku do struktur pnia mózgu, naczyniak jamisty tego obszaru (w części przyśrodkowej) może również rozprzestrzeniać się do pnia mózgu..

Wśród jaskiń występują zarówno pojedyncze formy samotne, jak i grupowe. W drugim przypadku typowa jest dziedziczna predyspozycja. W przypadku pojedynczych naczyniaków dziedziczenie jest mniej powszechne.

Ogólne objawy mózgowe z jamami

Objawy kliniczne każdej zmiany zajmującej przestrzeń w mózgu zależą przede wszystkim od jej wielkości i objętości. Im większa formacja patologiczna, tym wyraźniejsze są objawy. Drugim czynnikiem jest lokalizacja. Lokalizacja dużego guza lub krwotoku w okolicy ośrodków korowych prowadzi do poważniejszych i trudniejszych do opanowania zmian. W takich przypadkach operacja nie zawsze może się zagoić.

Ogólne objawy mózgowe jako pierwsze pojawiają się u pacjenta z naczyniakiem tułowia, lewym lub prawym płatem skroniowym, płatem czołowym. Rozwijają się dzięki temu, że zwiększa się objętość zawartości czaszki. Kolejnym czynnikiem rozwojowym jest lokalizacja naczyniaków jamistych w komorach mózgu lub ujściach Lyuszki, co upośledza przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego. Jakie są objawy mózgowe?

 • Bół głowy;
 • Napady padaczkowe;
 • Zespół konwulsyjny;
 • Wymioty (centralna geneza).

Bóle głowy mogą być trwałe i oporne na leczenie przeciwbólowe lub przeciwskurczowe. Są rozproszone, rozproszone i mogą pulsować, jeśli odpływ płynu mózgowo-rdzeniowego zostanie zakłócony w odpowiednich lokalizacjach jam. Na tle tych bólów rozwijają się pozostałe objawy mózgowe, które są różnicowym objawem diagnostycznym centralnego pochodzenia tych objawów..

Na przykład wymioty nie są w tym przypadku powodowane przez czynniki drażniące pokarm, ale mają centralny mechanizm ich występowania - podrażnienie ośrodka wymiotów w mózgu.

Występuje bez wcześniejszego uczucia zawrotów głowy i nudności, ale rozwija się na tle bólów głowy. Paradoksalnie po wymiotach poprawia się stan pacjenta. Leczenie guza jest wymagane tylko w przypadku uporczywych zespołów podrażnienia mózgu i wyraźnie udowodnionego związku objawów z naczyniakami jamistymi.

Efekty

Nowotwory jamiste kory mózgowej oprócz ogólnych objawów mózgowych (wymioty, napady padaczkowe i bóle głowy) powodują zmiany ogniskowe. W przeciwieństwie do lokalizacji w tułowiu, nowotwory korowe są bardzo częste.

Jeśli płat czołowy stał się ogniskiem krwotoku jamistego lub występuje naczyniak wolumetryczny, który ściska substancję mózgową, rozwija się charakterystyczny zespół objawów. Po krwotoku otaczająca tkanka mózgowa jest impregnowana hemosyderyną i innymi produktami przemiany materii i zostaje wyłączona. Oznacza to, że funkcje odpadają. W przypadku porażki płata czołowego charakterystyczny jest rozwój tak zwanej psychiki czołowej: brak krytyki samego siebie, tego, co się dzieje, utrata wcześniej nabytych umiejętności praktycznych. Operacja tych guzów jest trudna.

Uszkodzenie prawego lub lewego płata skroniowego niesie ze sobą ryzyko powikłań, takich jak afazja (niezdolność do wymawiania słów), omamy (związane ze słuchem), hemianopsja (utrata pola widzenia). Jeśli naczyniak jamisty znajduje się w prawym płacie skroniowym niedominującej półkuli (prawej dla praworęcznych i lewej dla leworęcznych), konsekwencje będą mniej poważne, a wszystko będzie kosztować przejściowe halucynacje słuchowe. Ale gdy guz jest zlokalizowany na półkuli dominującej (prawy płat skroniowy u osób leworęcznych i lewy płat skroniowy u praworęcznych), możliwa jest afazja (afazja Wernickego, związana z pokonaniem ośrodka korowego o tej samej nazwie). W przypadku każdego uszkodzenia płatów skroniowych rozwój majaczenia może być typowy, którego mechanizm rozwoju w tej sytuacji nie jest w pełni zrozumiały..

Leczenie

Terapia medyczna jaskiniaków nie jest konieczna. W końcu ten guz nie należy do złośliwych. Ponadto nowotwór ten w żaden sposób nie reaguje na radioterapię i leczenie lekami przeciwnowotworowymi..

Jedyną metodą leczenia jest operacja (operacja). Przed podjęciem decyzji o wykonaniu operacji lekarz wspólnie z pacjentem rozważa za i przeciw. Jeśli jaskiniaki są małe, nie powodują żadnych objawów, nie ma potrzeby interwencji, istnieje tylko ryzyko konsekwencji.

Istnieją ściśle określone wskazania do każdej operacji, ponieważ ta metoda leczenia jest daleka od nieszkodliwości, a czasem bardzo niebezpieczna dla życia i rokowania.

 1. Krwotok zlokalizowany poza obszarami funkcjonalnymi związanymi z jamą.
 2. Napady padaczkowe spowodowane naczyniakiem jamistym.
 3. Guzy pnia mózgu.
 4. Cavernomas wpływające na obszary istotne funkcjonalnie (przez MRI).

W przypadku różnych lokalizacji procesu nowotworowego jako metodę leczenia stosuje się operacje z różnymi podejściami. Dekompensacja chorób współistniejących jest względnie przeciwwskazaniem do leczenia operacyjnego. Możliwość wykonania operacji oceniana komisyjnie (przez kilku lekarzy).

Przyczyny, objawy i leczenie jamistego mózgu

Naczyniak jamisty mózgu jest raczej rzadką chorobą. Tylko 0,5% mieszkańców Ziemi ma tę patologię.

Nie jest łatwo znaleźć tę formację, jest wrodzona, ale pierwsze objawy pojawiają się zwykle w wieku dorosłym - w wieku 20-40 lat.

Często osoba nie jest nawet świadoma obecności jaskiń w ścianach naczyń krwionośnych, które odżywiają jego mózg. A dla tych, którzy mają taki guz, ważne jest, aby wiedzieć, jakie komplikacje on daje i jakie metody są stosowane do jego usunięcia, ponieważ jamistego mózgu nie można leczyć zachowawczo.

Co to jest jaskiniak

Co to jest - jamista mózgu? Przy takiej diagnozie zawsze pojawia się pytanie, czy ta formacja jest złośliwa, czy może odrodzić się w ludzkim raku mózgu? Cavernoma jest łagodną formacją pochodzenia naczyniowego, składa się z ubytków w ścianach naczyń mózgowych.

Jamy jamiste mogą być wypełnione krwią lub skrzepami krwi, ale nie mają ujścia do ogólnego krwiobiegu. Innym rodzajem podobnej malformacji naczyniowej jest naczyniak krwionośny - kulka naczyń krwionośnych. Wygląda jak guz guzowaty o niebieskawym odcieniu, otoczony tkanką nerwową z żółtymi plamami - śladami krwotoków charakterystycznych dla jaskiń.

Cavernomas i naczyniaki krwionośne mogą rosnąć (od 2-3 mm do 4-5 cm), ale nie dają przerzutów i nie degenerują się w raki.

Rodzaje chorób

Objawy, leczenie i rokowanie choroby zależą od lokalizacji jaskiniaka. W dowolnym miejscu mózgu mogą powstawać jamiste wady rozwojowe.

 • Jamnik pnia mózgu jest jedną z najbardziej złożonych postaci tej patologii. Pień mózgu odpowiada za życiowe funkcje organizmu: bicie serca, oddychanie, apetyt. Okolica ta jest szczególnie wrażliwa, najmniejszemu krwawieniu towarzyszą drgawki, utrata przytomności i może stać się zagrożeniem dla życia. Ponadto pień mózgu jest trudno dostępnym miejscem do interwencji chirurgicznej..
 • Móżdżek jamisty stanowi 8% wszystkich przypadków naczyniaków mózgowych, przy upośledzonej funkcji motorycznej i mowy. Chwiejny chód, niedorzeczna postawa i pozycja głowy, niewyraźna mowa, upośledzone zdolności motoryczne mogą sygnalizować wzrost guza naczyniowego w móżdżku.

Częsta lokalizacja naczyniaków krwionośnych - górne części mózgu to guzy nadnamiotowe. Rozwijają się w części ciemieniowej i potylicznej, płatach czołowych, skroniowych (skroniowych) półkul mózgowych.

 • Cavernoma w części czołowej prowadzi do upośledzenia pamięci, niestabilności psychicznej (depresję zastępuje euforia), zaburzeń mowy, pismo staje się nierówne i nieczytelne. Dzięki lokalizacji naczyniaka krwionośnego po prawej stronie osoba wykazuje zwiększoną aktywność, jest w pozytywnym nastroju, nie podejrzewając, że przyczyną tego jest patologia mózgu.
 • Rozwój guza w płatach skroniowych wpływa na działanie analizatorów dźwięku. W przypadku zniekształcenia lewego płata skroniowego występuje zaburzenie w percepcji dźwięków, nie są one zapamiętywane, osoba może wielokrotnie powtarzać własne słowa, nie zauważając tego. Naczyniak w prawym płacie skroniowym przeszkadza w procesie analizy informacji dźwiękowej: szumy nie różnią się, głosy nie są rozpoznawane.
 • Za inteligencję i aktywność umysłową odpowiada ciemieniowa część półkul mózgowych. Pojawienie się jaskiniaka w tej części prowadzi do spadku inteligencji.
  Guzy są również pojedyncze i mnogie (10-15% przypadków). Pojedyncze jamaki są natychmiast usuwane. Wiele formacji jest rozproszonych po wszystkich częściach mózgu. Wskazują na dziedziczny charakter patologii, która nie podlega leczeniu chirurgicznemu..

Powody pojawienia się

Przyczyny pojawienia się jaskiniaka mózgu przez naukowców i lekarzy nie są w pełni poznane. Większość ekspertów jest skłonna wierzyć, że ta choroba jest wrodzona. Impulsem do powstawania wad rozwojowych naczyń u płodu jest infekcja wirusowa matki w pierwszym trymestrze ciąży.

W tym czasie powstaje układ krążenia zarodka, wirusy mogą wywoływać martwicę tkanek naczyniowych oraz pojawienie się ubytków i splątków naczyniowych.

Uwzględniane są również czynniki niekorzystne:

 • przedwczesna lub trudna poród z urazami;
 • późna lub mnoga ciąża;
 • naruszenie integralności łożyska;
 • złe nawyki i choroby matki w czasie ciąży.

Cavernomas nie są wyłącznie wadami wrodzonymi. Takie formacje mogą wystąpić w dowolnym okresie życia. Czasami są spowodowane urazami czaszkowo-mózgowymi, pojawiają się też sugestie, że ich rozwojowi sprzyja napromienianie, infekcje, procesy zapalne i naruszenie statusu immunologicznego.

Kliniczne objawy jaskiniaka mózgu

Cavernoma mózgu - masa, która uciska ośrodki nerwowe i zakłóca ich pracę.

Krwotok, czyli krwotok substancji mózgowej, jest najniebezpieczniejszym objawem naczyniaka krwionośnego. Ryzyko krwotoku sięga 25%. Jedna trzecia pacjentów, u których wystąpił nawrót krwotoku.

Objawowi temu towarzyszy deficyt neurologiczny: ruchliwość ciała jest ograniczona, siła mięśni spada, a aktywność intelektualna jest upośledzona. Nawracający krwotok powoduje kalectwo i zagraża życiu.

Wraz z lokalizacją dużych naczyniaków krwionośnych w tułowiu, płatach skroniowych i czołowych rozwijają się mózgowe objawy patologii:

 • bóle głowy (bóle głowy) - najpierw pojawia się od czasu do czasu, potem staje się uparty i nie łagodzą go leki przeciwbólowe ani przeciwskurczowe; może pulsować, ale częściej jest ciągły. Wszystkie inne objawy rozwijają się na tle narastającej bóle głowy;
 • napady padaczkowe z napadami padaczkowymi stają się objawami trwałymi, jeśli duży guz znajduje się w półkulach mózgowych;
 • wymioty - w tym przypadku objaw nie jest oznaką zaburzeń trawiennych. Ataki rozpoczynają się z powodu podrażnienia ośrodków wymiotnych w mózgu na tle silnego bólu głowy. Po wymiotach nie ma ulgi.

Oznaki zaburzeń ogniskowych można dodać do ogólnych objawów mózgowych:

 • z krwotokiem w płatach czołowych dochodzi do zatrucia komórek nerwowych produktami rozpadu, w wyniku czego zaburzone jest ich funkcjonowanie: zmienia się psychika, osoba traci samokontrolę i nabyte wcześniej umiejętności behawioralne. Nawet jeśli podczas operacji zostanie wyeliminowane źródło zakłóceń, funkcje mózgu nie zostaną w pełni przywrócone;
 • z jamistymi w płatach skroniowych mózgu możliwa jest afazja - osoba traci zdolność artykulacji mowy. Do tego dochodzą halucynacje słuchowe, ciągły szum w uszach i dzwonienie w głowie, zwężenie pola widzenia. Takie zjawiska mogą stać się nieodwracalne, jeśli naczyniak ma wpływ na dominujący płat skroniowy..

Jednocześnie małe guzy zlokalizowane w częściach mózgu, które nie są odpowiedzialne za funkcje życiowe, często nie pojawiają się w żaden sposób..

Diagnostyka

Ze wszystkich metod badawczych stosowanych w diagnostyce naczyniaka krwionośnego najbardziej pouczające jest obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. Pozwala zobaczyć najmniejsze jamistości i odróżnić je od innych nowotworów.

MRI może wykryć guzy naczyniowe z dużym prawdopodobieństwem. Aby zidentyfikować liczne formy jamistych w badaniu MRI, stosuje się nowoczesną technikę - traktografię, która pozwala zobaczyć formacje 1-2 mm.

Tak powszechna metoda diagnozowania chorób mózgu, jak angiografia, nie dostarcza informacji w przypadku naczyniaków krwionośnych.

Guzy te nie są związane z ogólnym przepływem krwi, nie ma w nich ruchu krwi. Angiografia pozwala zidentyfikować inne patologie naczyniowe: malformacje tętniczo-żylne, tętniaki, na tej podstawie można je odróżnić od kawern.

Tomografia komputerowa również nie dostarcza wystarczających danych do pewnej diagnozy naczyniaków krwionośnych. Ale pozwala szybko określić lokalizację i charakter krwawienia spowodowanego przez jamę ustną, a tym samym ocenić niebezpieczeństwo guza.

Leczenie

Cavernoma to łagodny guz, który nie ulega degeneracji, nie reaguje na leczenie lekami przeciwnowotworowymi. Naczyniaki można usunąć tylko chirurgicznie. Jednak takie operacje są wykonywane tylko wtedy, gdy istnieją wskazania, ponieważ są one dalekie od bezpieczeństwa..

Wskazania do operacji

Decyzję o operacji podejmuje nie tylko lekarz prowadzący, ale także sam pacjent, który musi rozważyć zalety i wady tej metody leczenia..

Lekarze zalecają operację w następujących przypadkach:

 • naczyniak krwionośny znajduje się w strefach powierzchownych i nie atakuje ważnych części mózgu, ale jednocześnie powoduje drgawki, napady padaczkowe, stwarza zagrożenie krwotokiem;
 • guz jest zlokalizowany w obszarze mózgu odpowiedzialnym za funkcje życiowe, powoduje uporczywe zaburzenia mózgowe, ciężkie napady padaczkowe i już wywołał co najmniej jeden krwotok.
 • odkryte jaskiniak osiągnął duże rozmiary i nadal rośnie.

Przyczyny odmowy operacji są następujące:

 • choroba przebiega bezobjawowo i nie towarzyszą jej zaburzenia neurologiczne;
 • jamistak znajduje się w głębokich strukturach mózgu, gdzie operacja jest szczególnie niebezpieczna;
 • pacjent ma mnogą postać naczyniaka jamistego;
 • wiek pacjenta jest przeszkodą w operacji i późniejszej rehabilitacji.

Przy bezobjawowym przebiegu choroby wybierana jest taktyka poczekaj i zobacz: pacjent jest pod obserwacją. Ale w każdej chwili może zdecydować o operacji i na zawsze uchronić się przed niebezpiecznymi komplikacjami..

Tradycyjna operacja

Usunięcie otwartego jaskiniaka (kraniotomia) jest najczęstszym sposobem leczenia malformacji naczyniowych mózgu. Guz jest wyraźnie oddzielony od otaczających tkanek nerwowych, więc jego wycięcie nie jest trudne dla doświadczonego chirurga.

Usunięcie masy ściskającej sąsiednie części mózgu daje szansę na pozbycie się bolesnych objawów choroby neurologicznej.

Podczas operacji z powodzeniem usuwa się nawet guzy o dużych rozmiarach. Po operacji napady padaczkowe nie nawracają już w 62% przypadków, a trzy czwarte operowanych pacjentów czuje się znacznie lepiej. Powikłania po operacji występują u 11% pacjentów z formacjami zlokalizowanymi w niebezpiecznych obszarach.

Przy głębokiej lokalizacji ubytków u połowy operowanych pacjentów rozwijają się zaburzenia neurologiczne, które są odwracalne. Śmiertelność po operacji jaskiniowej wynosi 0,5%.

Metody nieinwazyjne i małoinwazyjne

Nowoczesne metody umożliwiają działanie na guzy mózgu bez naruszania integralności czaszki lub przy minimalnym dostępie.

 • radiochirurgia z nożem cyber i gamma. Cyberknife to skierowana wiązka promieniowania jonizującego, która oddziałuje na guz, ale nie dotyka zdrowej tkanki. Operacja składa się z 5 sesji po 1 godzinę dziennie. Metoda jest nieinwazyjna - pozwala obejść się bez otwierania czaszki, jest alternatywą dla tradycyjnego zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza gdy guz zlokalizowany jest w trudno dostępnej i żywotnej części mózgu. Operacja radiochirurgiczna wyklucza powtarzające się krwotoki, liczba napadów padaczkowych po ich znacznym zmniejszeniu;
 • terapia laserowa. Najskuteczniejszą metodą usuwania naczyniaków zlokalizowanych na powierzchownych obszarach mózgu jest usuwanie ich za pomocą wiązki lasera. Takie operacje wykluczają krwotoki, unikają bliznowacenia tkanki mózgowej;
 • diatermocoagulacja to metoda termicznego oddziaływania na tkanki prądem o wysokiej częstotliwości. W leczeniu wad rozwojowych naczyń mózgowych stosuje się go w celu wyeliminowania małych formacji z wysokim ryzykiem krwotoku;
 • kriochirurgia. Stosunkowo nowa metoda leczenia guzów mózgu: leczy się je ciekłym azotem, który zamraża patologiczne formacje i powoduje ich martwicę;
  skleroterapia. Sklerosant to specjalna substancja biologiczna, która powoduje sklejanie ścian naczyń krwionośnych. Wprowadzenie takiej substancji do jamy powoduje jej sklejanie się, zmniejszanie rozmiaru i obumieranie;
 • leczenie lekami hormonalnymi. Leki hormonalne stosuje się, gdy jaskiniak lub naczyniak krwionośny rośnie bardzo szybko. Z pomocą hormonów spowalniają wzrost wad rozwojowych, w niektórych przypadkach zaczyna się cofać.

Możliwe powikłania i rokowanie

Jama mózgu jest chorobą nieprzewidywalną. Może przebiegać bezobjawowo lub powodować krwotok, kraniotomię, z poważnymi powikłaniami neurologicznymi.

Jeśli leczenie jaskiniaka mózgu rozpoczęto na wczesnym etapie, gdy objawy nie były szczególnie nasilone (krwotoki, drgawki itp.), Pacjent ma wszelkie szanse na uniknięcie niepełnosprawności i powrót do poprzedniego aktywnego życia.

Po usunięciu jaskiniaka duże znaczenie ma okres rehabilitacji. Pacjent potrzebuje pomocy masażystów, aby przywrócić utracone funkcje motoryczne. Powinien być ściśle obserwowany przez neurologów, aby wykluczyć ewentualne powikłania wynikające z operacji. Praca z logopedą przywróci umiejętności mówienia.

Cavernoma mózgu: co to jest, leczenie

Cavernomas nazywane są nowotworami naczyniowymi, które rozwijają się z naczyń włosowatych krwi i wyglądają jak jeżyny. Przez długi czas uważano, że tworzenie się guza następuje z komórek, które powstają podczas rozwoju wewnątrzmacicznego. Współczesna medycyna udowodniła, że ​​przyczyną powstawania próchnicy jest degeneracja normalnych tkanek..

Naczyniak jamisty mózgu jest raczej rzadką chorobą. Tylko 0,5% mieszkańców Ziemi ma tę patologię.

Nie jest łatwo znaleźć tę formację, jest wrodzona, ale pierwsze objawy pojawiają się zwykle w wieku dorosłym - w wieku 20-40 lat.

Często osoba nie jest nawet świadoma obecności jaskiń w ścianach naczyń krwionośnych, które odżywiają jego mózg. A dla tych, którzy mają taki guz, ważne jest, aby wiedzieć, jakie komplikacje on daje i jakie metody są stosowane do jego usunięcia, ponieważ jamistego mózgu nie można leczyć zachowawczo.

Co to jest jaskiniak

W ośrodkowym układzie nerwowym mogą tworzyć się różne guzy: gwiaździaki, rdzeniaki lub glejaki. Ale oprócz onkologii nowotworowej mózg może również infekować guzy naczyniowe. Jama mózgu - guz, który tworzy się z tkanki naczyniowej i ma próchnicę.

Ten rak może nie wykazywać żadnych objawów ani powodować objawów neurologicznych, w zależności od lokalizacji i wielkości samego guza..

Najczęstszym miejscem lokalizacji jest górna część mózgu, ale w niektórych przypadkach może być zlokalizowana w jądrach podstawnych, pniu mózgu, ciele modzelowatym, wzgórzu i komorach mózgu. Struktura guza ma postać tkanki naczyniowej i jam wypełnionych powietrzem lub krwią. Wymiary wnęk mogą mieć różne średnice.

Przyczyny jamistych

Najczęściej jamista mózg jest formacją wrodzoną. Po naciśnięciu łagodny guz jest miękki i elastyczny. Po naciśnięciu znika, ale potem ponownie przybiera swój pierwotny kształt, może krwawić, co następnie powoduje infekcję. Przyczyną pojawienia się podczas rozwoju wewnątrzmacicznego jest naruszenie strukturalnej i funkcjonalnej transformacji komórek tkankowych. Połączenie żył z tętnicami w początkowej fazie rozwoju wewnątrzmacicznego powoduje tę chorobę. Przyczyną może być uszkodzenie tkanki miękkiej, które zapoczątkuje tworzenie się nowotworu naczyniowego..

Uważa się również, że powstawaniu jamisty można ułatwić:

 • Zakaźne patologie podczas noszenia dziecka.
 • Czynniki immunozapalne.
 • Narażenie na promieniowanie.

Objawy Cavernoma

Cavernoma często przebiega bezobjawowo, a pacjent o nic się nie martwi. W takich przypadkach można go wykryć podczas rutynowego badania..

Wyraźne objawy obecności jaskiniaka obserwuje się u pacjentów z guzem w pniu mózgu, jego płacie czołowym lub płatach skroniowych (prawym lub lewym):

 • uporczywe bóle głowy;
 • drgawki;
 • zespół epileptyczny;
 • wymioty;
 • naruszenie wrażliwości;
 • niestabilny chód, zaburzona koordynacja ruchu;
 • utrata słuchu, dzwonienie i szum w uszach;
 • zaburzenia widzenia, pamięci, uwagi;
 • zmniejszona zdolność umysłowa;
 • paraliż.

W przypadku silnych bólów głowy istnieje wysokie (4-23%) ryzyko pęknięcia ściany jaskiniaka i późniejszego krwotoku. Jeśli krwotok występuje wielokrotnie (nawrót), to w 30% przypadków prowadzi to do niepełnosprawności pacjenta..

Formularze

Są określane zgodnie z lokalizacją guza. Istnieją jaskiniaki:

Płat czołowy. W przednich obszarach mózgu powstają nowe narośla. Z ich powodu pojawiają się trudności z ludzkim zachowaniem i jego przystosowaniem w społeczeństwie, nie może kontrolować swoich emocji. Ponadto obserwuje się zaburzenia pamięci i motoryczne..

Lewy płat skroniowy. Jaskiniak znajdujący się w tym obszarze wywołuje zaburzenia słuchu i mowy. Pacjentowi trudno jest dostrzec i zapamiętać informacje podczas rozmowy, nie udaje mu się też budować fraz.

Prawy płat skroniowy. Z powodu takiej neoplazji osoba traci zdolność rozpoznawania dźwięków. Tacy pacjenci nie rozpoznają głosów bliskich i znajomych sygnałów dźwiękowych.

Wierzchołek. Wraz z pojawieniem się jaskiniaka w strefie ciemieniowej pacjent ma zaburzenia intelektualne. Nie radzi sobie z prostymi problemami matematycznymi, nie potrafi logicznie oceniać.

Móżdżek. Ich obecność prowadzi do zaburzeń koordynacji i chodu. Pacjent często ma drgawki, chód staje się nierówny, może nieprawidłowo trzymać głowę.

Co jest niebezpieczne

Kliniczne konsekwencje jaskiniaka zależą całkowicie od jego lokalizacji i wielkości. Jeśli choroba zostanie wykryta przedwcześnie, w guzie zachodzi proces zapalny lub zmiany dystroficzne, to w przyszłości jest obarczona:

 • Pęknięcie naczyniowe.
 • Krwotok.
 • Zwiększone wady rozwojowe.
 • Miejscowe zaburzenia krążenia.
 • Niedobór tlenu w mózgu.
 • Śmiertelny wynik.

Ale zdarza się, że człowiek całe życie żyje z tym problemem, nie wiedząc o jego istnieniu i czuje się świetnie. Nie można przewidzieć rozwoju tej patologii, podobnie jak nie można ocenić, jak będzie się ona objawiać w przyszłości..

Leczenie

Terapia medyczna jaskiniaków nie jest konieczna. W końcu ten guz nie należy do złośliwych. Ponadto nowotwór ten w żaden sposób nie reaguje na radioterapię i leczenie lekami przeciwnowotworowymi..

Jedyną metodą leczenia jest operacja (operacja). Przed podjęciem decyzji o wykonaniu operacji lekarz wspólnie z pacjentem rozważa za i przeciw. Jeśli jaskiniaki są małe, nie powodują żadnych objawów, nie ma potrzeby interwencji, istnieje tylko ryzyko konsekwencji.

Decyzja o operacji jaskiniaka jest podejmowana bardzo ostrożnie..

Istnieją ściśle określone wskazania do każdej operacji, ponieważ ta metoda leczenia jest daleka od nieszkodliwości, a czasem bardzo niebezpieczna dla życia i rokowania.

 • Krwotok zlokalizowany poza obszarami funkcjonalnymi związanymi z jamą.
 • Napady padaczkowe spowodowane naczyniakiem jamistym.
 • Guzy pnia mózgu.
 • Cavernomas wpływające na obszary znaczące funkcjonalnie.

Powiązane wpisy:

 1. Zaburzenia erekcji u mężczyznKiedy pojawiają się pierwsze objawy zaburzeń erekcji u mężczyzny.
 2. Tętniak mózguTętniak mózgu to rozszerzenie jednego lub więcej tętniaków.
 3. Jakie są rodzaje operacjiChirurgia to dziedzina medycyny wykorzystująca techniki operacyjne..
 4. Torbiel mózgu: co to jest i jak jest usuwaneTorbiel mózgu to łagodny nowotwór w postaci pęcherzy z.

Autor: Levio Meshi

Lekarz z 36-letnim stażem. Bloger medyczny Levio Meshi. Stały przegląd palących tematów w psychiatrii, psychoterapii, uzależnieniach. Chirurgia, onkologia i terapia. Rozmowy z czołowymi lekarzami. Recenzje klinik i ich lekarzy. Przydatne materiały na temat samoleczenia i rozwiązywania problemów zdrowotnych. Wyświetl wszystkie wpisy autorstwa Levio Meshi